-Directia Buletinul Procedurilor de Insolventa,

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Vă informăm că începând cu data de 02.11.2015, programul de lucru al ONRC cu publicul a fost modificat astfel:

· Luni – Joi: 8 – 16:30
· Vineri: 8 – 14

În vederea publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură care conţin termene urgente, vă rugăm să transmiteţi la ONRC - BPI în termenul legal documentele, astfel încât să fie respectate cerinţele Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă referitoare la publicarea în BPI a actelor de procedură.

Mulţumim pentru colaborare,

Valentina Burdescu,

Director Direcţia Buletinul Procedurilor de Insolventa
ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L., societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 27A-27B, birou camera 1, sector 2, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/1333/2006 si C.U.I. 18329783
 • 03.07.2017: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L. - „in faliment”, anunta ca se primesc oferte de cumparare pana in ultima zi lucratoare a saptamanii in care apare prezentul anunt pentru activele aflate in patrimoniul societatii debitoare din lista de mai jos. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea bunurilor, conditiile de participare, achizitionarea caietului de sarcini si organizarea licitatiilor puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
 • 04.09.2017: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L. (societate în faliment), cu sediul social situat in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 27A-27B, birou camera 1, sector 2, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/1333/2006 si C.U.I. 18329783, anunţă scoaterea la licitaţie publică cu strigare în data de 18.09.2017 ora 14.00 pentru boxele de depozitare nr. 2, nr. 4, nr. 5 si nr. 6 situate in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 27A, Sector 2. Pretul de pornire este valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare, respectiv 1.400 Euro pentru boxele de depozitare nr. 2 si nr. 4, 700 Euro pentru boxa nr. 6 si 600 Euro pentru boxa nr. 5. Preturile nu includ TVA. Licitatia se organizeaza la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, etaj 2, Sector 1 la data si ora stabilite. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al activului care se va achita prin virament bancar in contul de lichidare al debitorului IBAN - RO63FNNB002602345437RO06 deschis la CREDIT EUROPE BANK - SMB cu 1 zi lucratoare inainte de data licitatiei pana la orele 12.00. Informaţii suplimentare privind descrierea activului, condițiile de participare și organizarea licitației puteţi solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
 • 18.09.2017: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L. - „in faliment”, anunta ca se primesc oferte de cumparare pana la ora 15.00 in ultima zi lucratoare a saptamanii in care apare prezentul anunt pentru activele aflate in patrimoniul societatii debitoare din lista de mai jos. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea bunurilor, conditiile de participare, achizitionarea caietului de sarcini si organizarea licitatiilor puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
 • 25.09.2017: Se notifica desemnarea in calitate de lichidator judiciar a societatii profesionale V.F. INSOLVENŢĂ SPRL care potrivit Hotararii Civile nr. 795 din data de 06.05.2016 pronuntata de Curtea de Apel - Sectia a VI-a Civila in dosarul nr. 13333/3/2014/a16, inlocuieste societatea profesionala de practicieni in insolventa TANASA SI ASOCIATII SPRL.
  deschidere documente...
 • 12.01.2018: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L. - „in faliment”, anunta organizarea de licitatii publice deschise cu strigare in data de 26.01.2018, 09.02.2018, 23.02.2018, 09.03.2018, 23.03.2018, 06.04.2018, 20.04.2018, 04.05.2018, 18.05.2018 si 31.05.2018 ora 15.00 pentru activele aflate in patrimoniul societatii debitoare din lista de mai jos. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea bunurilor, conditiile de participare si organizarea licitatiilor puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
 • 09.02.2018: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare ATLANTIS PROCONSTRUCT S.R.L. - „in faliment”, anunta organizarea de licitatii publice deschise cu strigare in data de 23.02.2018, 09.03.2018, 23.03.2018, 06.04.2018, 20.04.2018, 04.05.2018, 18.05.2018 si 31.05.2018 ora 15.00 pentru activele aflate in patrimoniul societatii debitoare din lista de mai jos. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea bunurilor, conditiile de participare si organizarea licitatiilor puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
AUTO ONE RACING SERVICE S.R.L., cu sediul social situat in Oraş Otopeni, Strada Griviţa, nr. 37E, parter, camera 2, judet Ilfov, avand numarul de ordine la Registrul Comertului Bucuresti J23/734/2013 si Codul Unic de Inregistrare 25017660
 • 28.07.2016: V.F. INSOLVENTA S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al societatii AUTO ONE RACING SERVICE S.R.L. - in insolventa, organizeaza licitatii publice cu strigare in bloc pe principiul „vazut-placut-cumparat – asa cum este si unde este” in data de 09.08.2016, 16.08.2016 si 23.08.2016 la ora 15.00 pentru urmatoarele categorii de bunuri: echipamente tehnologice (masini, utilaje), aparate si instalatii de masura, mobilier si aparatura birotica. Bunurile mobile si stocurile sunt prezentate in Lista Anexa 1 de mai jos. Pretul de pornire este cel determinat prin raportul de evaluare si aprobat de Comitetul Creditorilor, adica 501.218 lei plus TVA. Licitatiile se vor tine la sediul administratorului judiciar situat in str. General Ernest Brosteanu nr. 31, et. 2, Bucuresti, sector 1. Garantia de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire in licitatie, adica 50.121,80 lei si contravaloarea caietului de sarcini se depun in contul unic de insolventa al societatii, IBAN - Lei: RO10RNCB0085107815580001 deschis la Banca Comerciala Romana. Ofertele de cumparare se depun cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data licitatiei, orele 12 a.m. insotite de documentele de participare care atesta indeplinirea conditiilor de calificare, dovada de achitare a contravalorii caietului de sarcini si dovada achitarii garantiei de participare la licitatie. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea bunurilor, conditiile de participare, achizitionarea caietului de sarcini si organizarea licitatiilor puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.
  deschidere documente...
BADY GRAND EXPLORER S.R.L., societate in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat in Pitești, str. Gheorghe Doja, nr. 24A, et. 1, județul Argeș, inregistrata la O.R.C. sub nr. J03/1361/2006 si CUI 18935810
 • 26.07.2017: Deschiderea procedurii generale de faliment impotriva societatii debitoare BADY GRAND EXPLORER S.R.L. in dosarul nr. 226/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges.
  deschidere documente...
BEL ROM ELEVEN S.R.L., societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social situat in Bucuresti, Bd. Ionescu de la Brad, nr. 1A, et. 6, cam. B11, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10331/2008, CUI 21620960
 • 16.02.2018: Se notifica deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitorului BEL ROM ELEVEN S.R.L. conform Hotararii Intermediare nr. 474 din 31.01.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 23259/3/2017 cu numirea V.F. INSOLVENŢĂ SPRL in calitate de administrator judiciar.
  deschidere documente...
V.F. Insolvenţă SPRL
societate afiliată Voicu & Filipescu SCA în asociere cu Squire Patton Boggs

Beijing • Beirut • Berlin • Birmingham • Bogotá • Bratislava • Brussels • Bucharest • Budapest • Buenos Aires • Caracas • Cincinnati • Cleveland • Columbus • Frankfurt • Hong Kong • Houston • Jakarta • Kyiv • La Paz • Leeds • Lima • London • Los Angeles •Madrid • Manchester • Miami • Moscow • New York • Northern Virginia • Palo Alto • Panamá • Paris • Perth • Phoenix • Prague • Riyadh • San Francisco • Santiago • Santo Domingo • Seoul • Shanghai • Singapore • Sydney • Tampa • Tokyo • Warsaw • Washington DC • West Palm Beach